Garantija un atgriešana

1. Garantija

- Garantijas laiks ir norādīts oriģinālā produkta garantijas talona.

- Garantijas laikā bez maksas mēs paņemsiem no Jums bojāto produktu un bez maksas nosutisim to pēc garantijas remonta. Priekšnoteikumi: Pārvadāšanai produktam jābūt oriģinālajā iepakojumā un tā svars nedrīkst pārsniegt 30 kg. Ja preces svars pārsniedz 30 kg, pircējam tā jānogādā servisā, ja vien ar pārdevēju nav panākta cita vienošanās.

- Sūtītājs vai īpašnieks vienmēr ir atbildīgs par sūtījumu un tā kvalitatīvu sagatavošanu transportēšanai uz servisu.

 

2. Kvalitatīvu preču atgriešana

Piezīme! Visas izmaksas, kas rodas, pārvadājot preces, sedz Pircējs;

 

2.1 Kāda dokumentācija pircējam jāsniedz pārdevējam preču apmaņai vai atgriešanai?

    Lai apmainit vai atgrieztu preci, pircējs pārdevējam iesniedz rakstisku pieprasījumu, norādot atgriešanas iemeslu un vienu pretenziju. Rakstiskam pieprasījumam japievieno pārdošanas kvīti no kases, vai citu dokumentu, kas apliecina preces pardošanu / pirkšanu no šī pārdevēja, un garantijas dokumentu (ja prece tiek pārdota garantijas laikā).

 

2.2. Kur notiek preču apmaiņa vai atgriešana?

Prece tiek apmainita vai atgriezta pirkšanas vietā.

 

2.3 Ko darīt, ja pircējam un pārdevējam rodas domstarpības par preces kvalitāti?

  Ja starp pircēju un pārdevēju rodas domstarpības par preces kvalitāti, pircējs rakstiski iesniedz pārdevējam prasību. Patērētājam jāsazinās ar pārdevēju ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc dienas, kad patērētājs uzzināja vai viņam vajadzēja uzzināt par viņa tiesību vai likumīgo interešu pārkāpumu. Pārdevējam ir jāpārbauda patērētāja pieprasījums bez maksas un, ja viņš nepiekrīt patērētāja prasījumiem, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc patērētāja pieprasījuma saņemšanas patērētājam ir jāsniedz detalizēta, dokumentēta pamatota rakstiska atbilde, ja vien likumā vai tiesību aktos nav noteikts citādi Eiropas Savienības likumdošana. Ja pārdevējs neatbilst vai daļēji apmierina patērētāja prasības vai neatbild 14 dienu laikā, katram patērētājam ir tiesības sazināties ar Nacionālo patērētāju tiesību aizsardzības aģentūru, lai novērtētu preces kvalitāti un izšķirtu strīdu.

 

2.4. Vai pircējs var pieprasīt nomaiņu, ja pircējs pēc pieprasījuma nesniedz pirkuma pierādījumu?

Ja pircējs nesniedz kases čeku vai citu pārdevēja izdotu dokumentu, kas saskaņā ar procedūru apliecina preces pirkšanu un pārdošanu, preces var but nomainita tikai ar pārdevēja piekrišanu.

 

2.5. Vai es varu pieprasīt nomainīt vai atgriezt labas kvalitātes preci, kas man nepatīk?

Var gadīties, ka labas kvalitātes produkts, kas jums nepatīk, jānomaina vai jānodod atpakaļ, ja piegādātā prece nav izmantota, sabojāta vai ir zaudējusi savu izskatu. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no dienas, kad prece viņam tika pārdota, pieprasīt iegādātās preces aizstāšanu ar citas formas, izmēra, krāsas vai modeļa analogu, ar pierādījumiem, ka viņš iegādājies preci no šī pārdevēja.

Ja pārdevējam nav preces nomaiņai, pircējam ir tiesības 14 dienu laikā atgriezt preci pārdevējam un saņemt par to samaksāto naudu.

 

2.6 Kāda veida preces pircējs nevar pieprasīt, lai tās tiktu nomainītas vai atdotas, ja pircējam nepatīk to forma, krāsa vai pilnīgums?

  Patērētāja prasību nomainīt nopirkto labas kvalitātes preci ar līdzvērtīgām precēm vai atdot samaksātu naudu var apmierināt tikai ar pārdevēja vienošanos, ja iegādātie produkti ir: tabaka un tabakas izstrādājumi, parfimērija un kosmētika, foto un kinematogrāfijas preces, iespiestas grāmatas, reprodukcijas , audumi, paklāju grīdas segumi, izņemot paklājus un grīdsegas, apakšveļa, bērnu apģērbs, zeķes, zeķes, pērles, dārgakmeņi, rotaslietas un dārgmetālu izstrādājumi, mašīnas, mehāniskās ierīces, elektriskās mašīnas un aprīkojums, video un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas ierīces, sauszemes transportlīdzekļi, kuģi, laivas un peldošās konstrukcijas, optiskie instrumenti, fotoinstrumenti, kinematogrāfijas instrumenti, mērinstrumenti, medicīnas vai ķirurģijas instrumenti un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti, ieroči un munīcija, mēbeles, gultas piederumi, lampas, rotaļlietas, spēles, izņemot sportu un makšķerēšanas piederumi, mākslas darbi, kolekcijas priekšmeti un senlietas.