Privātuma politika

1. Pasūtījuma veidlapās vietnē www.oro.lv apmeklētājiem ir jāsniedz personīga informācija (vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese utt.). Šie dati tiek izmantoti, lai apstrādātu jūsu pasūtījumus vai pieprasījumus, kā arī lai sazinātos ar jums, ja pasūtījumu pārvaldības personālam ir kādi jautājumi par pasūtījumiem un pieprasījumiem.

 

2. Mēs apņemamies neizpaust klienta personisko informāciju trešajām personām. Šis pienākums neattiecas uz gadījumiem, kas noteikti Latvijas tiesību aktos.

 

3. Mums ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt privātuma politiku, par to paziņojot vietnē www.oro.lv. Ja pēc privātuma politikas noteikumu maiņas jūs turpināt pārlūkot tiešsaistes veikalu un veikt pasūtījumu, mēs uzskatām, ka esat pieņēmis nosacījumu izmaiņas.

 

4. Ja www.oro.lv darbinieki šaubās par pircēja sniegto personas datu pareizību, viņi var apturēt šo pircēju personas datu apstrādi, pārbaudīt un labot šādus datus. Šādi personas dati tiek izmantoti vienīgi, lai pārbaudītu to precizitāti.

 

5. Jautājumi par privātuma politiku jānosūta adresātiem, kas norādīti vietnes sadaļā “Sazinieties ar mums”.